A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést ("kék kuka") kéthetente hétfőn végzi, minden páros héten.
Az első gyűjtési nap 2016. 02. 08.

A vegyes hulladék elszállítása továbbra is minden hétfőn történik, így kéthetente azonos napon kerül elszállításra a vegyes, és a szelektív hulladék. Ezeket 6 és 22 óra között két külön autó gyűjti, az elszállítás a nap bármely szakában, egymástól függetlenül történhet.

Az edényeket tehát reggel 6 órától kell közterületen, jól hozzáférhető helyen elhelyezni úgy, hogy az ürítés akadályba ne ütközzön.
A nem ebben az időszakban elérhetővé tett edényekért a közszolgáltatónak járaton kívül nem áll módjában visszamenni.

Útmutató szelektív gyűjtőedény használatához (pdf)