Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) és (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A rendelet hatálya

 1. §

(1) A rendelet hatálya az anyakönyvvezető által az anyakönyvi eseménnyel kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokra, a szolgáltatás nyújtásában résztvevőkre és a szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

 1. Értelmező rendelkezések

 1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

 1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés, és az egyéb családi esemény,
 1. anyakönyvvezető: Kapospula és Attala Községek Körjegyzőségének anyakönyvvezetője,
 1. egyéb családi esemény: anyakönyvvezető közreműködésével történő ünnepélyes szertartás, különösen a névadó és a házassági évforduló,
 1. hivatali helyiség: Kapospula és Attala Községek Körjegyzőségéhez tartozó településeken található önkormányzati hivatali épületben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas tanácskozó termek.
 1. hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény: a hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény,
 1. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Kapospula és Attala Községek Körjegyzőségét fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, Kapospula és Attala Községek Körjegyzőségén dolgozókra irányadó munkarenden kívüli anyakönyvi esemény,
 1. rendkívüli körülmény: a házassági szándékot bejelentő valamelyik fél személyében fennálló olyan körülmény, így különösen mozgáskorlátozottság, egészségi állapot vagy magas életkor, amely miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben való megjelenés,
 1. többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, a munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, valamint az anyakönyvi eseményen a jogszabályban rögzített eljáráson túl biztosított, az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatás.
 1. A többletszolgáltatás díja és a díj megfizetése

 1. §

(1) A többletszolgáltatásért a 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Rendkívüli körülmény fennállása esetén nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért.

(3) Amennyiben a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényben meghatározottak szerint a házasság nyomban megköthető, nem kell díjat fizetni a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért.

 1. §

(1) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal korábban kell megfizetni Kapospula és Attala Községek Körjegyzőségének házipénztárába.

 1. A munkaidőn kívül anyakönyvi eseményben közreműködő díjazása

 1. §

(1) Amennyiben a munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, bruttó 10.000, -Ft díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként.

 1. Záró rendelkezés

 1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.

Kapospula, 2011. november 15.

 

 • Markovits Géza, polgármester
 • dr. Bittó Ágnes, körjegyző

 

A rendelet kihirdetése 2011. november 16. napján megtörtént.

Kapospula, 2011. november 16.


1. melléklet a 13/2011. (XI.16.) önkormányzati rendelethez 

A többletszolgáltatások díja

 

A

B

1

Többletszolgáltatás

Díj

2

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény

15.000,- Ft

3

Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény

10.000,- Ft

4

Anyakönyvi emléklap

Díjmentes

5

Zeneszolgáltatás

Díjmentes

6

Gyertyagyújtás

Díjmentes

7

Versmondás

Díjmentes

8

Pezsgős koccintás

Díjmentes

9

Asztaldísz

Díjmentes