A talajterhelési díj alapja

A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel,
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja


A díj megállapítása


A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania a tárgyévet követő év március 31-ig.


A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése


A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon
a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt,
b) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.
A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó e rendelet alapján megállapított talajterhelési díjnak: 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, 2009-től 100%-át köteles megfizetni.

Letöltés: