Az adó mértéke

Az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 1,7 %-a

ideiglenes jellegű tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 forint.

Bevallási határidő

Az adóévet követő év május 31., illetve a tevékenység megszűnését követő 15 napon belül.

 

Befizetési határidők:

  • Első félévi előleg: március 15.
  • Előző évi adókülönbözet: május 31.
  • Második félévi előleg: szeptember 15.
  • Adóelőleg feltöltés: december 20.

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 71800109-11083212 számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény
  • Kapospula Község Önkormányzat Képviselő - testületének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII.29.). számú rendelete

2011. január 1-től a vállalkozók kommunális adója megszűnt.

 

Vonatkozó rendeletek:

Letöltés: