Kedvezményezett neve: Kapospula Község Önkormányzata

Projekt címe: Kapospula Község Önkormányzata hivatali épületének energetikai korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 42.556.069,-Ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A homlokzat, nyílászárók, tetőfelületek állapota jelentősen amortizálódott. A jelenlegi épület energetikai szempontból messze elavult. Az elégtelen nyílászárók és falazatok okozta energiaveszteség jelentős többletköltséget ró a fenntartóra, fűtési energiafogyasztása jelentősen magasabb a korszerű intézményeknél tapasztalhatónál. Problémát a homlokzati, a padozati és tetőfödém szigetelésének elégtelensége, a homlokzati nyílászárók használati és hőtechnikai alkalmatlansága jelent. A homlokzati falfelületek hőtechnikai értékei a jelenleg hatályos hőtechnikai értékektől messze elmaradnak, így jelentős többletfűtési költségeket igényelnek.

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:

A felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú közvetett célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmény hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. További cél az önkormányzat számára az épület energiahatékonyságot célzó felújítása, fejlesztése a megújuló energiaforrások fokozottabb használata.

Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű, a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat. A projekt keretében homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés készül, valamint napelem kerül felhelyezésre.

A projekt hatásai, eredményei:

A beruházásnak köszönhetően az energia- és költséghatékonyság mentén a megtakarítások optimalizálódnak, valamint a CO2 kibocsátás csökken. Az energetikai számítások alapján a projektnek köszönhetően a CO2 kibocsátás 15,99 t egységgel csökken, továbbá az épület primerenergia-fogyasztása pedig 55.899,99 kWh/a csökkenést mutat. A fejlesztéssel érintett ingatlanban jelenleg 4 fő dolgozik. A projekt hozzájárul a 4 fő munkatárs munkahelyének megtartásához. A projekt eredményeként a hivatali épület hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A hivatali szolgáltatások alanyai a családok: a kisgyermekes, babakocsit használó családok, illetve a nehezen közlekedő idősek is könnyen meg tudják közelíteni az épületet.

Projekt helyszín:

A projekt megvalósítási helyszíne Kapospula, Béke tér 21., amely 100%-ban önkormányzati tulajdonú épület, amely „Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmény”.

Választott intézkedések, javaslatok:

A „C” változat esetén az összesített energetikai jellemző és az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel és megújuló energia (napelemes rendszer) alkalmazása is történik, a megtermelt energiával kerül üzemeltetésre a légszivattyú. Így ez üzemeltetési költségek kevesebb, mint felére csökkennek.
A „B” változat esetén az összesített energetikai jellemző és az épület fajlagos hőveszteség tényezője is megfelel. Megújuló energia alkalmazása napelemmel történik, viszont annak hatékony felhasználhatósága nem biztosítható. Az üzemeltetési költségek kb.: 35%-kal csökkennek.

Az „A” változat esetén az összesített energetikai jellemző ugyan megfelel, de az épület fajlagos hőveszteség tényezője nem. Megújuló energia alkalmazása napkollektorral történik. Az üzemeltetési költségek kb.: 15%-kal csökkennek.

A fentiek alapján a „C” változat megvalósítását javasoljuk!

Létrehozandó infrastruktúra:

Az energetikai korszerűsítés részeként a homlokzati fa szerkezetű nyílászárók cserére kerülnek, a homlokzati felületekre, valamint a padlás vízszintes födémre hőszigetelés kerül. Továbbá a fotovoltaikus napelemes rendszer a déli tetőfelületen kerül elhelyezésre. A napcella táblák a villamos hálózatra lesznek kapcsolva, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva.

Ütemezés:

A beruházás a Támogatói Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül elkészül. A projekt előkészítési szakasz 3 hónapot vesz igénybe, amely magába foglalja a komplett tervdokumentáció elkészítését (kivitelezési szintű tervdokumentációt is) és a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A projekt megvalósítása az építési beruházás az 4. hónapban megkezdődik. A kivitelezés 3 szakaszból áll, amely 5 hónapot vesz igénybe. A nyilvánosság biztosítása érdekében a projekt teljes időszaka alatt kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül. A kivitelezési szakasz teljes időszakában a műszaki ellenőri tevékenység folyamatos. A projekt menedzsmenti tevékenység a beruházás teljes időszakában folyamatos.  A projekt 9. hónapjában elkészül a képzési tananyag, melynek megfelelően az ingatlant használók képzésben részesülnek. A projekt fizikai befejezésével egy időben a vállalt indikátorok is teljesítésre kerülnek. Az utolsó kifizetési kérelem során a műszaki ellenőr elkészíti a beszámolóját a projektről.

Végrehajtó szervezet:

A projektet kivitelező vállalkozás közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra. A projektmenedzsment szervezet kiválasztására az önkormányzat 4 ajánlatot kért be. A legkedvezőbb árajánlatot a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás adta, ők kerültek ki győztesen.

Üzemeltetés:

A Hivatal épületét Kapospula Község Önkormányzata üzemelteti.

 

Más TOP intézkedéseihez való kapcsolódás:

Jelen fejlesztés a TOP más intézkedéseihez nem kapcsolódik.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1.15.TL1-2016-00031