Kedvezményezett neve: Kapospula Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

Projekt címe, azonosítószáma: „Többfunkciós közösségi tér létrehozása Alsóhetényben” 1774997383

Szerződött támogatás összege: 29.573.706,-Ft.

Támogatás mértéke: 90%

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

 

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (7251 Kapospula – Alsóhetény hrsz.:530/2) a pályázat benyújtásakor nem töltött be funkciót – korábban kocsma épületként szolgált. A pályázat keretében az önkormányzat közösségi térré kívánja alakítani a funkció nélküli épületet, az alsóhetényi településrész lakói számára. A településrészen semmilyen közösségi tér nem volt található ez idáig. Az épületben az alábbi funkciók ellátását szolgáló helyiségeket kívánja az Önkormányzat kialakítani:

  • Kiállítások helyéül szolgáló sarok, ami a helyi értékek bemutatásának ad otthont.
  • Könyvtárszoba, ahol a későbbiekben felolvasó estek szervezését tervezi a pályázó.
  • Kézműves foglalkozások helyszíne.

A pályázat keretében kialakítandó közösségi rendezvény teremben a település civil szervezetei és az önkéntes szerveződésből létrejövő csoportok össze tudnak gyűlni megbeszélésekre, a tevékenységüket végezhetik és próbálni tudnak.

Cél a közösségi tér esztétikai és használati értékének növelése, az itt élők életkörülményeinek javítása, ami a falu népességmegtartó képességét javítja, ezáltal csökken az elvándorlás mértéke. Cél a helyi identitástudat erősítése, amely nélkül nem létezik a fenntartható helyi közösség. Kiemelten fontos cél az is, hogy a helyi rendezvények méltó körülmények közt kerüljenek megrendezésre. A közösségi színtér valamennyi szolgáltatása bárki számára elérhetővé válik.

A fejlesztés eredményeként négy különböző és fenntartható közösségi szolgáltatás nyújtását valósítja meg a pályázó. A létrehozott közösségi térben, a szolgáltató központban közösségi internet hozzáférési pontot is üzemeltet majd az Önkormányzat.

A projekt energiahatékonyság javulást és megújuló energia hasznosítást célzó fejlesztést is tartalmaz, így az épület energetikai jellemzői jelentősen javulnak.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. szeptember 30.