Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024

Pályázat címe: Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Kapospula Község Önkormányzat

Szerződött támogatási összeg: 96 000 000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%, de maximum 96 000 000,- Ft

Projekt összköltsége: 96 000 000,- Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megtörténik Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése. Ennek keretében megvalósul:

 • az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje;
 • a homlokzat utólagos hőszigetelése;
 • a födém hőszigetelése: a helyiségek új, álmennyezet feletti ásványgyapot hőszigeteléssel való ellátása;
 • a padló hőszigetelése;
 • a fűtés korszerűsítése: padlófűtés kiépítése, helyiségenkénti szabályozhatósággal;
 • hőszivattyús fűtés kiépítése;
 • megfelelő villámvédelmi rendszer kialakítása;
 • világítási rendszer megújítása energiatakarékos rendszerűre, a mosdókban mozgásérzékelővel ellátva;
 • az épület elektromos rendszere napelemes rendszerrel bővül hálózati villamosenergia-termelés céljából, így az épület passzív és aktív rendszereinek köszönhetően, illetve a megújuló energiaforrás együttes alkalmazásával biztosítható a költséghatékony működtetés, a fenntartási költségek minimalizálása;
 • projektarányos akadálymentesítés.

A beruházás megvalósulása után az épület energetikai minőség szerinti besorolása a jelenlegi JJ szintről BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) kategóriába kerül. A megvalósítás eredményeképpen tehát az épület energetikai minőség szerinti besorolása 8 kategóriát javul.

Fenti javulás mellett a következő eredmények elérése várható a szakmai számítások alapján:

 • az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökken: 74,77 CO2 egyenérték (t)
 • a megújuló energiaforrásból származó energia mennyisége növekszik: 0,00008720 PJ/év
 • a megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása (MW): 0,005000 MW
 • energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése: 181 451,96 kWh/év
 • energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés: 0,00053422 PJ/év

Projekt tényleges befejezési dátuma:

2020. év 08. hó 31. nap.