Kapospula Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” című MFP-AEE/2019 kódszámú pályázati kiírásra, melyen 2.938.322 Ft támogatást nyert a „Kapospulai orvosi rendelő fejlesztése” című projektjével. Projektazonosító: 3007192002.

Cél az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése volt.
A projekt keretében 46 db orvosi és védőnői eszköz került beszerzésre, melyek átadásra és használatba kerültek a Kapospula belterületén, a Jókai utcában 21. alatt található orvosi rendelőben. Jelen pályázat keretében a háziorvosi és házi gyermekorvosi, valamint védőnői ellátáshoz kapcsolódó eszközök és bútorok kerültek beszerzésre, összhangban az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben, valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglaltakkal.

A projekt megvalósítását követően az orvosi rendelő ellátási körzetében mérséklődtek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei, az egészségügyi alapellátás feltételei javultak, melynek eredményeként a lakosság egészségügyi életminősége, a betegségek korai felismerésének lehetősége javult. Az eszközbeszerzést követően a rendelkezésre álló eszközök tekintetében hatalmas minőség javulás mutatkozik, amely által javulnak a munkakörülmények, valamint az ellátás színvonala is, ami segíti az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását. Sikerült elérni a projekt célkitűzését: a betegek időben és megfelelő helyen, megfelelő eszközökkel történő minőségi ellátását, valamint javult az ellenőrző, megelőző szerep a mikro-térség egészségügyi alapellátásában.

Az egészségügyi alapellátási rendszer eredményesebben és hatékonyabban működik a beszerzett eszközökkel, ami hozzájárul az egyenlőtlenségek mérsékléséhez.