Kapospula Község Önkormányzat iskolakezdési támogatásban részesíti

  1. az óvodás,
  2. az általános iskolás,
  3. a nappali tagozaton tanuló középiskolás gyermekeket, valamint
  4. a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 24 évesnél fiatalabb fiatal felnőttet, akik Kapospula község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A 2023/2024-as tanév kezdetekor a 16. életévét betöltött tanuló esetében a támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás bemutatása szükséges.
A támogatás 2023. augusztus 21-től szeptember 30-ig az alábbiakban kijelölt időpontokban vehető át a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kapospulai Kirendeltségén – 7251 Kapospula, Béke tér 21. - A határidő elmulasztása jogvesztő!

2023. augusztus 21-től augusztus 31-ig

  • reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig, kivétel
  • 2023. augusztus 25. péntek: reggel 8.00 órától 12.00 óráig!!!

2023. szeptember 1-től szeptember 30-ig kizárólag

  • hétfői napokon reggel 8:00. órától délután 16:00 óráig
  • pénteki napokon reggel 8:00 órától 12:00 óráig

A 18. év alatti jogosult esetén a támogatást a törvényes képviselő veheti át.

Az igényléshez szükséges kérelem ide kattintva letölthető, vagy az a támogatás átvételekor is kitölthető! A támogatás csak a megfelelően kitöltött kérelem ellenében folyósítható!