Kapospula Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Magánszemély kommunális adója

1.§ Az adó mértéke adótárgyanként 10.000,- Ft.

2. Helyi iparűzési adó

2.§ Az adó mértéke

  • a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7 %-a,
  • b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 forint.

3. Záró rendelkezések

3.§

  • (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
  • (2) E rendelet hatálybalépésévei egyidejűleg hatályát veszti Kapospula Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2015. (VI.10.) önkormányzati rendelete.

Kapospula, 2015. augusztus 31.

 

A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 1. napján megtörtént.