Kapospula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 3-án, hétfőn 17.00 órai kezdettel a Kapospulai Kultúrház nagytermében az alábbi napirenddel közmeghallgatást tart:

 1. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi működéséről, az elért eredményekről, valamint a várható fejlesztésekről, beruházásokról.
  Előadó: Stemler József, polgármester
 2. Közérdekű bejelentések, kérdések.

Az önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódóan a rendelkezésre álló keret mértékéig, a rászorulóknak természetbeni szociális tűzifa támogatást biztosít.
Támogatás iránti kérelmet nyújthat be, aki az alábbi támogatások valamelyikére jogosult, vagy az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

SZERETETTEL MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT A KAPOSPULAI ADVENTI PROGRAMOKRA

 • DECEMBER 1./szombat/ 14 ÓRA
  ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS A MILLENNIUMI PARKBAN

 • DECEMBER 8./szombat/ 17:30 ÓRA
  MIKULÁS VÁRÁS A KULTÚRHÁZBAN- A GRIMASZK SZÍNHÁZ MŰSORA

 • DECEMBER 9./vasárnap/ 14 ÓRÁTÓL
  KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ A KULTÚRHÁZBAN

 • DECEMBER 15./szombat/ 18 ÓRA
  KARÁCSONYVÁRÓ MŰSOR A KULTÚRHÁZBAN

 

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A dombóvári székhelyű Weblearning Kft., mint képző intézmény együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, melynek alapján informatikai képzéseket indíthat a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 Digitális szakadék csökkentése – pályázat keretében.

Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek. Tehát a támogatás kifizetése nem pénzben történik, hanem természetben, továbbá a támogatás összege nem fedezi a szállítási és darabolási költségeket.

A Kaposvári Közlekedési Központ építése miatt ideiglenes autóbusz-állomás működik Kaposváron a Vásártéri út és a dr. Kaposváry György utca sarkán, az OBI áruház mögött, a Városliget mellett.